54930079
 
[email protected]
 
  網絡之友登入   成為網絡之友
 
 
深水埗慶典委員會
深水埗慶典委員會

[email protected]
電話: 54930079
關帝廟
更新日期: 2019-01-21
仁愛堂 40 周年嘉年華
更新日期: 2017-06-24
【敬老愛心同樂日】
更新日期: 2017-08-04
嘉頓山
更新日期: 2019-01-21
「家在深水埗」
網絡媒體宣傳啟動禮

更新日期: 2017-06-22
「家在深水埗」網絡媒體宣傳啟動禮係今日大好天氣配合下正式完成!

多謝各位區議員、嘉賓以及街坊嘅支持,歡樂號亦都會繼續遊走深水埗,各位見到我地就記得黎同我地一齊影張相啦! 
鄭泳舜議員呼籲
深水埗街坊支持「家在深水埗」活動


 
陳穎欣議員都支持[家在深水埗]!

 
李梓敬議員鼎力支持地區宣傳召集人-陳龍傑先生︰
請深水埗街坊齊齊參與[家在深水埗]活動!
 
Top  
返回  
下一則
深水埗慶典委員會
深水埗慶典委員會

[email protected]
電話: 54930079
特色街道︰布街
更新日期: 2017-06-19
十八座狗仔粉
更新日期: 2019-01-21
泰潮
更新日期: 2019-01-21
《愛在深水埗》
更新日期: 2019-01-01
  重要報告
  聯絡方法
©Copyright 2024. All Rights Reserved. 使用條款及私隱政策